caboodlePrivacyverklaring – caboodle

Wij vinden gegevensbescherming belangrijk en houden ons dan ook aan de privacywet. In dit privacybeleid vind je alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.caboodle.be. Caboodle wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen als je gebruikmaakt van onze dienstverlening op www.caboodle.be.

Gebruik van het platform

Om gebruik te maken van het platform geef je een e-mailadres en een wachtwoord op om een nieuwe account aan te maken. Aan de hand van deze gegevens kun je inloggen op het platform en jouw account gegevens vervolledigen. Het gaat hier o.a. over NAW-gegevens en bedrijfsgerelateerde informatie zoals BTWnummer en bedrijfsnaam. Wij hebben deze gegevens nodig om te weten met wie wij zaken doen en om al onze diensten naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals ondermeer het opmaken van facturen aan jou in het geval je een betalend product hebt gekozen. Deze informatie bewaren wij tot drie maanden nadat je jouw account hebt verwijderd en/of het abonnement hebt opgezegd. Een deel van deze gegevens bewaren wij tot tien jaar na opzegging wegens bewaarplicht.

Contact opnemen
Indien je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij de door jou verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om jouw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze informatie omdat deze ons en jou kan helpen bij eventuele vervolgvragen. Deze informatie bewaren wij tot drie maanden nadat je jouw account hebt verwijderd en/of het abonnement hebt opgezegd.

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Meer informatie hierover kun je vinden in onze cookieverklaring.

Derden

Wij geven je persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze dienst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:
− Onze ICT- en betaaldienstverleners;
− Administratieve dienstverleners
Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij streven er dan ook naar om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt het recht om:
 uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 het laten corrigeren van fouten;
 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 toestemming die je hebt gegeven in te trekken;
 bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Contactgegevens

Opmerkingen, vragen of klachten?

Heroki BV
Zonstraat 1 2860 Sint-Katelijne-Waver
info@caboodle.be